Прегледи

Преглед  60,00 лв.
Вторичен преглед      24,00 лв.
Специализиран преглед  (офталмологичен, ортопедичен и т.н.) 100,00 лв.
Консултация  40,00 лв.
Второ мнение  40,00 лв.
Домашно посещение 160-300 лв.