Прегледи

Преглед 15,00 лв.
Вторичен преглед      5,00 лв.
Специализиран преглед  (офталмологичен, ортопедичен и т.н.) 20,00 лв.
Консултация  10,00 лв.
Второ мнение  20 лв.
Домашно посещение 40-80 лв.