Прегледи

Преглед  30,00 лв.
Вторичен преглед      12,00 лв.
Специализиран преглед  (офталмологичен, ортопедичен и т.н.) 50,00 лв.
Консултация  20,00 лв.
Второ мнение  20,00 лв.
Домашно посещение 80-150 лв.