Лабораторни изследвания

 

Пълна кръвна картина 40,00 лв.
Стандартен панел 90,00 лв.
Кръвна натривка 30,00 лв.
Глюкоза – глюкомер 30,00 лв.
Изследване на урина – тест лента 18,00 лв.
Рефрактометър 30,00 лв.
Микроскопско изследване на урина 20-60 лв.
Копроовоскопия 40-120 лв.
Цитологично изследване 30-80 лв.
Кожна проба/ биопсия 40-160 лв.
Посявка за дерматофити 90,00 лв.
Cross – match при кръвопреливане 60-120 лв.
Тест – Гана 80,00 лв.
Тест – Дирофилариоза 80,00 лв.
Тест – комбиниран – CPV,CCV,Giardiosis 100,00 лв.
Tест – комбиниран – дирофилариоза, анаплазма,ерлихиоза и 130,00 лв.
Тест – лайшманиоза 90,00 лв.
Тест – анаплазма/ерлихия 100,00 лв.
Тест – котешка левкемия и имунодефицитен вирус 100,00 лв.
Тест –  FPV 80,00 лв.
Тест – тропонин 90,00 лв.
Пункционна тънкоиглена биопсия 40,00 лв.
Тъканна биопсия 100-180 лв.
ЕКГ – изследване 100,00 лв.
Ехография – коремни органи 90,00 лв.
Ехография – коремни органи /частично/  80,00 лв.
Ехография – сърце /ехокардиография / 90-140 лв.
Физиотерапия за процедура/ 40-80 лв.
Стационар / 24 часа 70-180 лв.