Лабораторни изследвания

 

Пълна кръвна картина 20,00 лв.
Стандартен панел 45,00 лв.
Кръвна натривка 15,00 лв.
Глюкоза – глюкомер 15,00 лв.
Изследване на урина – тест лента 9,00 лв.
Рефрактометър 15,00 лв.
Микроскопско изследване на урина 10-30 лв.
Копроовоскопия 20-60 лв.
Цитологично изследване 15-40 лв.
Кожна проба/ биопсия 20-80 лв.
Посявка за дерматофити 45,00 лв.
Cross – match при кръвопреливане 30-60 лв.
Тест – Гана 40,00 лв.
Тест – Дирофилариоза 40,00 лв.
Тест – комбиниран – CPV,CCV,Giardiosis 47,00 лв.
Tест – комбиниран – дирофилариоза, анаплазма,ерлихиоза и 65,00 лв.
Тест – лайшманиоза 45,00 лв.
Тест – анаплазма/ерлихия 47,00 лв.
Тест – котешка левкемия и имунодефицитен вирус 50,00 лв.
Тест –  FPV 40,00 лв.
Тест – тропонин 45,00 лв.
Пункционна тънкоиглена биопсия 40,00 лв.
Тъканна биопсия 50-90 лв.
ЕКГ – изследване 50,00 лв.
Ехография – коремни органи 45,00 лв.
Ехография – коремни органи /частично/  40,00 лв.
Ехография – сърце /ехокардиография / 45-70 лв.
Физиотерапия за процедура/ 20-40 лв.
Стационар / 24 часа 35-90 лв.