Лабораторни изследвания

Пълна кръвна картина15,00 лв.
Стандартен панел35,00 лв.
Кръвна натривка10,00 лв.
Глюкоза – глюкомер10,00 лв.
Изследване на урина – тест лента6,00 лв.
Рефрактометър10,00 лв.
Микроскопско изследване на урина10-20 лв.
Копроовоскопия10-30 лв.
Цитологично изследване10-30 лв.
Кожна проба/ биопсия15-60 лв.
Посявка за дерматофити25,00 лв.
Cross – match при кръвопреливане20-40 лв.
Тест – Гана30,00 лв.
Тест – Дирофилариоза30,00 лв.
Тест – комбиниран – CPV,CCV,Giardiosis37,00 лв.
Tест – комбиниран – дирофилариоза, анаплазма,ерлихиоза и55,00 лв.
Тест – лайшманиоза35,00 лв.
Тест – анаплазма/ерлихия37,00 лв.
Тест – котешка левкемия и имунодефицитен вирус40,00 лв.
Тест –  FPV30,00 лв.
Тест – тропонин35,00 лв.
Пункционна тънкоиглена биопсия30,00 лв.
Тъканна биопсия40-80 лв.
ЕКГ – изследване40,00 лв.
Ехография – коремни органи35,00 лв.
Ехография – коремни органи /частично/ 30,00 лв.
Ехография – сърце /ехокардиография /35-50 лв.
Физиотерапия за процедура/10-30 лв.
Стационар / 24 часа30-40 лв.