Интензивни грижи

 

Хоспитализация под 4 часа 30,00 лв.
Професионални грижи за 12 часов блок 80,00 лв.
   
Интензивни грижи  
Спешна помощ при постъпване 80-250 лв.
Интензивни грижи за 12 часов блок 100-580 лв.
Кислород – на час 15,00 лв.
Кислород – на 12 часа 80-150 лв.
Кръвопреливане – на цяла кръв – куче 90-500 лв.
Кръвопреливане – на цяла кръв – котка 90-280 лв.
Трансфузия на плазма 90-280 лв.
Поставяне на носно – хранопроводна сонда 80-280 лв.
Поставяне на хранопроводна сонда 80-280 лв.
Поставяне на носен катетър за кислород 50-80 лв.
Поставяне на централен венозен катетър 30-50 лв.