Интензивни грижи

Хоспитализация под 4 часа10,00 лв.
Професионални грижи за 12 часов блок40,00 лв.
  
Интензивни грижи 
Спешна помощ при постъпване30-100лв.
Интензивни грижи за 12 часов блок50-300лв.
Кислород – на час10,00 лв.
Кислород – на 12 часа50-100лв.
Кръвопреливане – на цяла кръв – куче50-300лв.
Кръвопреливане – на цяла кръв – котка50-150лв.
Трансфузия на плазма50-150лв.
Поставяне на носно – хранопроводна сонда50-150лв.
Поставяне на хранопроводна сонда50-150лв.
Поставяне на носен катетър за кислород30-50лв.
Поставяне на централен венозен катетър20-30лв.